Studiebeurse

Aansoeke word ingewag vir Volkshulp en De Witt Meintjies Trust studiebeurse

Met hierdie beurse will ons behoeftige studente op veral sekondêre en tersiêre vlak bystaan.

Die beurshouer moet bewys lewer van goeie akademiese prestasie by 'n erkende instansie.

 

Die volgende ondersteunende inligting moet die aansoek vergesel:

  • Motiveringsbrief
  • Afskrif van identiteitsdokument
  • Bewys van adres
  • Getuigskrifte (Predikant, werkgewer onderwyder/dosent)
  • Rekord van akademiese prestasie
  • 3 Maande salarisstrokies of ander bewyse van inkomste
  • 3 Maande bankstate
  • Aansoeke om afslag of vryskelding van studiegeld (indien enige)
  • Ander beurse of finansiering (huidig of nuwe aansoeke)

 

Kliek hier om die Aansoekvorm af te laai.

Voltooi die aansoekvorm en stuur saam met al die nodige aanhangsels per epos aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alle aansoeke moet ons bereik voor of op 31 Mei 2019.

(Slegs volledige aansoeke per epos aan bogenoemde adres sal oorweeg word.)