Jaarvergadering

Algemene Jaarvergadering

Kennis word gegee van die Algemene Jaarvergadering van Volkshulp 2000 soos vereis in die Grondwet.

Datum: 13 Julie 2019

Tyd: 10:00

Plek: Oranjekas

 

Die volgende sake is op die Agenda:

  • Opening
  • Konstituering
  • Goedkeuring van die vorige notule
  • Voorsittersverslag
  • Terugvoer oor opdragte van die vorige Algemene Jaarvergadering
  • Goedkeuring van Finansiële state
  • Bedankings

Kennis is per epos aan alle lede gestuur. Indien u nie die kennisgewing ontvang het nie, kontal asb die administratiewe beampte (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) om u kontakbesonderhede op te dateer.

Indien u nog nie u jaarlikse ledegeld (Slegs R50.00) vereffen het nie, doen dit asb so gou moontlik om stemreg op die vergadering te verseker.