DONASIES

FINANSIELE SKENKINGS

GOEDERE SKENKINGS

 

Volkshulp 2000 is ʼn organisasie sonder winsbejag en is onder registrasienommer 004-086NWO by die Department Sosiale Dienste geregistreer.

In teenstelling met talle nagvlugvlinder ondernemings en gokkers wat kwansuis ook mense wat in nood is help en dan met die hulpgeld en goedere op vlug slaan, het Volkshulp 2000 binne sy organisasie, tans meer as 30 werkgeleenthede geskep en sodoende ʼn bietjie verligting aan werklose volksgenote help bring

 

Namate Volkshulp 2000 se werksaamhede uitbrei, word die bystand vereistes wat aan die beweging gestel word, al hoe groter. Hierdie vereistes word ook al hoe duurder en daarom het Volkshulp 2000 steeds meer geld nodig om sy taak mee uit te voer.

U word hiermee vriendelik tog dringend versoek om as dit enigsins moontlik is, ook geldelike bystand aan Volkshulp 2000 te verleen.

ʼn Debietorder vorm is beskikbaar vir U gemak indien U ons moontlik finansieel kan bystaan.

Volkshulp 2000 bedank U by voorbaat vir U toegeneentheid om ons in ons uiters noodsaaklike werksverrigting te ondersteun.

 

Alle skenkings soos kos, klere, meubels, ens. sal ook waardeer word. Kontant skenkings kan in Volkshulp 2000 se bankrekening  nr:0010176514 by Absa se Ben Swartstraat tak (632005) inbetaal word. Kontant skenkers kan op aanvraag van elke belastingjaar, belastingafslag sertifikate vir sodanige kontant skenkings aanvra

As u reeds ʼn skenker is, bring asseblief die noodkreet van Volkshulp 2000 onder die aandag van familie en vriende.

Nogmaals baie dankie aan diegene wat reeds aan Volkshulp 2000 hulp verleen het en steeds met die hulpverlening voortgaan. Volkshulp 2000 se geouditeerde state is beskikbaar ter insae.