STREEF OM TOT EER VAN GOD TE LEEF

Volkshulp 2000 het op 21 Julie 1991 tot stand gekom om :

-voedsel, klere en ander lewensmiddele by volksgenote te versamel en onder minder bevoorregte en hulpbehoewende volksgenote te versprei;

-waar moontlik werksgeleenthede vir volksgenote te skep; en

-om volksgenote te help om werk te vind.